CHED budget examined: Cuts in 43 SUCs, P44B expected income questioned

Thursday, August 10, 2017

Kabataan Partylist Rep. Sarah Elago today questioned the continued underfunding and budget cuts that hound the 114 state universities and colleges (SUCs) in the country, as deliberations on the Commission on Higher Education (CHED) budget for 2018 start today.

“Despite the increase in budget from PhP58.9 billion to PhP61.4 billion, 43 SUCs are set to incur net budget decreases for 2018. 23 SUCs will suffer cuts in their Personal Service (PS) budget, while 50 will have cuts in their Maintenance and Operating Expenses (MOOE) budget and 49 have cuts in their Capital Outlay (CO) budget. In fact, the Philippine State College of Aeronautics has zero budget for CO for 2018,” the youth solon explained.

The youth solon also added how SUCs are expected to keep earning internal income. “Kapansin-pansin ang walang patid na pagtaas ng internally generated income ng mga pamantasan at kolehiyo mula 2010 hanggang 2016,” Elago said.

According to the 2018 Budget of Expenditures and Sources of Financing, the DBM expects SUCs to earn P44.7 from their internal income for 2018. Out of this, P13.2 billion is expected to come from tuition collection.

Sa pagbuo ng datos para sa inaasahang internal na kita, malinaw na hindi isinaalang-alang ang noo’y panukalang batas para sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Sa pagkapasa ng batas na nagbabawal sa pagkolekta ng matrikula at iba pang bayarin mula sa mga estudyante, paano binabalak abutin ngayon ang inaasahang napakalaking internal na kitang ito? Mayroon bang bagong iskema o polisiyang ipapatupad upang pataasin ang internal na kita ng SUCs?,” Elago asked.

The youth solon expressed the youth’s vigilance, and challenged CHED to ensure that it will not renege on the youth’s clamor as expressed by the initial victory in having a free education bill signed into law.

Ang pagkapasa ng batas na nagbabawal sa pagkolekta ng matrikula at iba pang bayarin sa mga pampublikong pamantasan at kolehiyo ay isang malaking tagumpay para sa mga estudyante at kabataan. Naghatid ito ng panibagong pag-asa at nagbukas ng napakalaking oportunidad lalo na sa mga estudyante at kabataang nagdarahop.”

Sa gitna ng dikta ng mga taong nagtuturing sa edukasyon bilang isang kalakal at hindi isang karapatan, mahalaga ang papel na dapat gampanan ng CHED upang protektahan at pagsilbihan ang interes ng mga estudyante at sambayanan. Tandaan natin na ang tunay na sukatan ng tagumpay sa pagpapatupad ng polisiya sa badyet ay hindi ang laki ng nalikom na kita ng isang institusyon kundi ang lawak at kalidad ng naipaabot nitong serbisyo sa mamamayan. Ang edukasyon ay serbisyo, hindi negosyo,” Elago ended. ###